23 april 2024

Het mag een kleurtje hebben in Bremen

Kleuren, vormen. Het moet leuk zijn voor de postbode om hier een en ander te bezorgen. Hier kwamen we langs in Bremen. Mooie stad, veel historie. In één middag zie je lang niet alles. Maar goed, we zijn ook voor iets anders in Duitsland.

Op de volgende pagina nog meer kleur in Bremen.

19 april 2024

Het is weer zover, Marga!

Ach, misschien had ze er deze keer geen rekening mee gehouden. Vergeten in haar agenda te zetten. Of de secretaresse dan, want een beetje CEO heeft die. De fotografe, visagiste en styliste staan al klaar. Kost hooguit een halve dag, die foto op pagina 3 van de Kampioen. En een halve dag van de CEO, dat brengen de leden met plezier op. Toch? 

Fotografe, visagiste, styliste en een halve dag niet werken. Dat die ANWB-leden deze onzin accepteren! (Als het al in een halve dag lukt allemaal.)18 april 2024

Flip to boot (Lenovo laptop-tip)

De vorig jaar aangeschafte Lenovo Ideapad met i7 Intel processor voldoet uitstekend. Maar er was één onhebbelijkheid: zodra het apparaat maar even werd opengeklapt startte het hele circus op. Ik leg een zachte doek bij het dichtklappen tussen toetsenbord en scherm - zoals ik dat ook aantrof na het uitpakken. 

Een enkele keer vergat ik dat. Dus scherm een beetje open... om vervolgens te wachten tot het apparaat volledig was opgestart om het dan weer te kunnen uitschakelen. Na enig zoeken vond ik de oplossing. In de BIOS, te bereiken door bij het starten de F2-knop ingedrukt te houden. In de BIOS kun je vervolgens Flip to boot uitzetten. Nu kan ik het scherm gewoon openklappen zonder dat de laptop aangaat. Wil ik dat wel, dan is een druk op de aan-knop voldoende. 

16 april 2024

Waarom geen verbod op tabaksmiddelen?

De binnenkomst vanuit Wouw in Bergen op Zoom verdient geen schoonheidsprijs. Op z'n zachtst gezegd. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Het gaat mij om de enorme fabriek die daar staat. Van een sigarettenfabrikant.

Een restaurant waar geconstateerd wordt dat de keuken aan hygiëne te wensen over laat krijgt een waarschuwing. En wordt uiteindelijk gesloten als er geen verbetering optreedt. Het verpakken en vervoeren van levensmiddelen is aan strenge regels gebonden. Terecht, allemaal.

Maar een fabriek die aantoonbaar producten maakt waar je aan dood gaat, die mag zonder enige beperking zijn dodelijke waar produceren. Overigens geldt hetzelfde, maar in veel mindere mate, voor alcohol. Ja, de drooglegging in Amerika, ik ken mijn klassiekers. Maar met tabakswaar ligt dat volgens mij toch even anders.

13 april 2024

Mijn maag...

De trein naar Den Haag. Schuin tegenover me, aan de andere zijde van het gangpad, zit een donkere jongen op zijn telefoon te kijken. Net als vrijwel ieder ander in de trein. Ze missen de reeën die ik in een weiland zie. Ik onderdruk de neiging om “Kijk, reeën” te roepen. Iemand met een schermpje voor zich in de trein naar Den Haag heeft geen belangstelling voor een paar reeën in een weiland.

Net als ik me af zit te vragen wat al die mensen toch tot zich nemen, met een schermpje voor zich en witte hoorntjes uit hun oren, beweegt de jonge man een hand naar zijn gezicht. Naar zijn neus, iets preciezer. Alleen het topje van de vinger gaat naar binnen en komt er dan weer uit. Iets kleverigs trekt een lange sliert tussen vingertop en neusholte. De kleefkracht aan de vingertop wint het. De ogen van de jongen verlaten even het schermpje om de vingertop te bestuderen. Het resultaat van de operatie wordt kennelijk goedgekeurd en de vingertop met ‘inhoud’ verdwijnt in zijn mond. Mijn maag draait om, kokhalzen kan ik maar net voorkomen.

12 april 2024

'Dat nooit weer...'

Na de niet te beschrijven verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog deden we er in de Tweede Wereldoorlog nog een schepje bovenop: de 'industriële vernietiging' van hele bevolkingsgroepen. Toen deze waanzin met succes was bestreden zeiden 'we': dat nooit weer. De Verenigde Naties... enfin, die geschiedenis kent iedereen.

In 1944 werd Bergen op Zoom bevrijd, dus tachtig jaar geleden. Dat gaat zonder twijfel groots herdacht worden. Ook op de oorlogsgraven in Bergen op Zoom, waar vooral Canadese en Engelse soldaten liggen, voor het grootste deel omgekomen bij de Slag om de Schelde. De winst maakte het voor de geallieerden mogelijk om via Antwerpen de troepen te bevoorraden.  

10 april 2024

Gotische zaal Raad van State

Een dagje naar Den Haag: heerlijk, met dit weer. Nou ja, de trein stopte niet in Den Haag HS, maar al in Rotterdam. Problemen in de tunnel van Delft. Maar geen nood: de metro bracht ons met slechts drie minuten vertraging naar Den Haag CS, ons geplande eindstation. Vanaf daar liepen we naar de Kneuterdijk. Koffie, klein lunchgerecht en daarna naar de Gotische zaal van de Raad van State. Waar de vermaarde organist Jos van der Kooy zou spelen op het Bätz-orgel, gebouwd in 1842 (koning Willem II). Na enkele verhuizingen kwam het in 1987 weer terug, na een grondige restauratie.

Zicht op de Hofvijver. Het Binnenhof wordt nog steeds grondig gerestaureerd. Tegen heel veel geld. Op de foto: vriendin Joke (l) en Chajah.

Alle foto's: telefoon Pixel 7.

05 april 2024

Uit het programma van de PVV [20 en laatste]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.

Dit is de laatste van twintig afleveringen. Ik heb willen aantonen dat het programma van de PVV geen bijdrage levert aan een beter Nederland, een beter Europa en een betere toekomst.
Op weg naar de volgende verkiezingen!


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Nederland is geen islamitisch land. Onze eigen cultuur en seculiere wetten hebben altijd voorrang. 

De houding dat Nederland geen islamitisch land is en dat onze eigen cultuur en seculiere wetten voorrang hebben, kan op zichzelf geen bijdrage leveren aan een tolerante samenleving. Tolerantie houdt in dat we respect hebben voor de verschillende culturen, religies en overtuigingen binnen onze samenleving. Het betekent niet dat we onze eigen cultuur en waarden moeten vergeten, maar eerder dat we openstaan voor diversiteit en ruimte bieden voor het uiten van verschillende overtuigingen, zolang deze niet in strijd zijn met fundamentele rechten en vrijheden.

Een tolerante samenleving wordt gecreëerd door het bevorderen van gelijkheid, respect en begrip tussen alle bevolkingsgroepen, ongeacht hun religie, afkomst of overtuigingen. Dit kan worden bereikt door middel van educatie, dialoog, wetgeving en het beschermen van fundamentele rechten en vrijheden voor iedereen.

Het is belangrijk om een balans te vinden tussen het behouden van onze eigen cultuur en waarden en het bieden van ruimte en respect voor andere culturen en overtuigingen. Het promoten van een inclusieve samenleving waarin iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt, ongeacht hun achtergrond, draagt bij aan een tolerante samenleving.

04 april 2024

Eerste bijdrage voor De Bode | Roosendaal

Nu we sinds het begin van dit jaar weer in Wouw, dus Roosendaal, wonen vind ik het leuk om ook in de eigen regio enige schrijf- en fotoactiviteiten te ontplooien. Daarom reageerde ik op een oproep voor een correspondent in Roosendaal. Deze week werden mijn eerste bijdragen (foto's en tekst) online en in print (hiernaast) geplaatst. 

03 april 2024

Portret voor CNV-uitgave

Voor Werkend NL, een uitgave van CNV Onderwijs (onderdeel van CNV Connectief - oplage 50.000) maakte ik een fotoportret van Isabella Geeve, adjunct-directeur SO Het Kasteel in Breda. De tekst is niet van mijn hand.

29 maart 2024

Uit het programma van de PVV [19]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Handen af van onze tradities: Zwarte Piet blijft

Het handhaven van Zwarte Piet heeft vooral invloed op mensen van kleur, met name de zwarte gemeenschap. Zwarte Piet wordt al langere tijd als kwetsend en racistisch ervaren, omdat het stereotype beeld van de karakter racistische kenmerken bevat zoals zwarte schmink, kroeshaar, rode lippen en gouden oorbellen. Deze kenmerken zijn gebaseerd op racistische stereotypen van zwarte mensen uit het koloniale verleden.

Voor mensen van kleur kan Zwarte Piet een pijnlijke herinnering zijn aan discriminatie, ongelijkheid en racisme die ze in hun dagelijks leven ervaren. Het handhaven van Zwarte Piet kan bijdragen aan het in stand houden van een cultuur van uitsluiting en het afwijzen van de erkenning van de gevoelens en ervaringen van mensen van kleur.

22 maart 2024

Uit het programma van de PVV [18]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Stoppen met kunst- en cultuursubsidies.

Het stoppen van kunst- en cultuursubsidies heeft verschillende nadelige gevolgen voor een samenleving. Hier zijn enkele voor de hand liggende gevolgen:

Verminderde culturele diversiteit: Kunst- en cultuursubsidies stellen kunstenaars en culturele instellingen in staat om diverse vormen van kunst en culturele expressie te creëren en te bevorderen. Zonder subsidies kan de culturele diversiteit afnemen, omdat kunstenaars mogelijk geen financiële middelen hebben om te experimenteren of minder conventionele vormen van kunst te ontwikkelen.

Toename van ongelijkheid: Kunst en cultuur kunnen toegankelijkheid bevorderen en verschillende groepen mensen met uiteenlopende achtergronden bereiken. Wanneer subsidies worden stopgezet, kunnen alleen diegenen die financieel in staat zijn om kunst te produceren of te consumeren, ermee bezig blijven. Dit kan leiden tot een toename van ongelijkheid en een gebrek aan representatie van minderheidsgroepen in de kunstwereld.

16 maart 2024

Hindeloopen in zwart-wit

Van de elf Friese steden die de Elfstedentocht aandoet behoort Hindeloopen zeker tot de mooiste. Ik maakte deze foto op 16 maart 2024, tijdens een bezoek aan het stadje in het kader van de CamperElfstedentocht. In Lightroom zette ik het kleurenbeeld om in zwart-wit.15 maart 2024

Uit het programma van de PVV [17]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

De excuses voor het slavernijverleden en de politionele acties, zoals gedaan door de Koning, worden ingetrokken.

Wat een totaal onnodige pijn zou dit veroorzaken! Het intrekken van excuses voor het slavernijverleden en de politionele acties door de Koning zou immers een zeer teleurstellend en beledigend signaal zijn voor de nabestaanden van tot slaaf gemaakte mensen. Het zou aangeven dat de erkenning en verantwoordelijkheid voor het leed en de schade veroorzaakt door deze historische gebeurtenissen niet serieus worden genomen. Het zou de pijn van de overlevenden en hun nazaten verder vergroten en laten zien dat hun ervaringen en gevoelens niet worden gewaardeerd of erkend. Dit kan leiden tot gevoelens van verontwaardiging, frustratie en het vergroten van bestaande ongelijkheden en spanningen in de samenleving. Het is belangrijk dat erkenning en excuses voor historische onrechtvaardigheden worden nagekomen, zodat de wonden van het verleden kunnen helen en er ruimte is voor verzoening en inclusie in de samenleving.

08 maart 2024

Uit het programma van de PVV [16]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Permanente bewoning van vakantiewoningen toestaan.

Zonder enige nuancering vakantiewoningen gaan gebruiken als 'gewone woning' klinkt sympathiek, maar levert uiteindelijk meer na- dan voordelen op. De nadelen op een rijtje.

Overbelasting van infrastructuur: Veel vakantiewoningen bevinden zich in kwetsbare gebieden met een beperkte infrastructuur die niet ontworpen is om een groter aantal mensen het hele jaar door te ondersteunen. Dit kan leiden tot overbelasting van wegen, watervoorziening, riolering en andere lokale voorzieningen (huisartsen bijvoorbeeld).
Verstoring van het lokale karakter: Permanent bewoonde vakantiewoningen kunnen het karakter van een gebied veranderen, waardoor het oorspronkelijke karakter en de cultuur van de gemeenschap verloren gaan. Dit kan de lokale levensstijl beïnvloeden en spanningen tussen permanente en tijdelijke bewoners veroorzaken.
Vermindering van beschikbare vakantiewoningen: Als vakantiewoningen permanent worden bewoond, kan dit de beschikbaarheid van betaalbare vakantieaccommodaties verminderen, waardoor toeristen moeilijker een plek kunnen vinden om te verblijven.

Het bepalen van de wenselijkheid van permanente bewoning van vakantiewoningen vereist een zorgvuldige afweging van deze factoren, evenals de specifieke omstandigheden en behoeften van het gebied in kwestie. Een evenwichtige aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de lokale gemeenschap, het behoud van de omgeving en de economische ontwikkeling kan het meest wenselijk zijn.

07 maart 2024

Leica SL3: hypotheek nodig?

Natuurlijk is dit een geweldige camera! Schitterende foto's kun je er mee maken, zonder de minste twijfel. Maar het is toch altijd de fotograaf die de foto's maakt. Met een Leica in de hand word je niet ineens creatiever, inventiever. Houd dat voor ogen als je het geld mist om deze camera te kopen.

Hoezo het geld mist? Nou, EUR 6800 is best een serieus bedrag. Zonder lens, uiteraard.

05 maart 2024

Deventer hotspots: dat moesten meer gemeenten doen

In Deventer zie ik dat voor het eerst: een A-vijfje aan twee kanten bedrukt met de Instagram hotspots van de gemeente. Compleet met een QR-code, waarmee je de fotowandeling op je telefoon zet. Geweldig toch?

Op de achterkant een kaartje met de wandeling en de belangrijkste hotspots. Plus een oproep om een foto op Instagram te plaatsen met een hashtag, waardoor die foto gemakkelijk is te vinden. Ik deed dat ook en de gemeente pakte de foto inderdaad op. Met mijn toestemming plaatste ze deze op hun Instagram-account. Erg leuk!


 

03 maart 2024

Foto 'Hooizolder' doet het goed

Bijzonder: deze foto heb ik al diverse keren verkocht. Aan mensen die hun hooizolder tot slaapkamer verbouwden, aan een toneelvereniging voor gebruik als decor en nu weer aan mensen voor gebruik in huis. De 5e verkoop in totaal. De foto maakte ooit deel uit van een fototentoonstelling die ik in Roosendaal (theater De Kring) heb gehouden.

Het zit waarschijnlijk in de nostalgische sfeer die het beeld oproept. Spelen op de hooizolder, ik deed dat ook veel vroeger. Vrienden van mijn ouders en mijn oom hadden altijd hooi: op een hooizolder, of in een hooiberg. 

Ik maakte de foto nog in mijn Canon-periode - met de 6D deze. Beeld uit een setie over een boerderij tegen de rand van een nieuwbouwwijk.

01 maart 2024

Uit het programma van de PVV [15]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Onze verzorgingsstaat wordt leeggezogen door niet-westerse profiteurs, voor wie wél alles tot in de puntjes wordt geregeld.

Het is belangrijk om te benadrukken dat mensen met verschillende achtergronden, waaronder niet-westerse individuen, bijdragen aan en profiteren van de Nederlandse verzorgingsstaat. Over het algemeen is het beeld dat mensen die in Nederland wonen en werken bijdragen aan sociale voorzieningen zoals belastingen en premies, en dat deze voorzieningen beschikbaar zijn voor iedereen in nood, ongeacht hun afkomst. Het idee dat niet-westerse individuen de verzorgingsstaat leegzuigen of bevoorrecht zijn, is een generalisatie die geen recht doet aan de diversiteit en complexiteit van de Nederlandse samenleving.

Het is belangrijk om realistisch, evenwichtig en met feitelijke informatie naar de Nederlandse samenleving te kijken. Terugvallen op generalisaties kan leiden tot het creëren van onjuiste stereotypen en kan schadelijk zijn voor sociale cohesie en harmonie. Een genuanceerde benadering is essentieel om een waarheidsgetrouw beeld te krijgen.

28 februari 2024

Nieuwe Fuji camera: marketingonzin troef


Altijd fijn, de aankondiging van een nieuwe camera. Zeker als deze zinvolle verbeteringen bevat. Als dat het geval is, is dat voor mij een reden om deze aan te schaffen. Als de verbeteringen niet veel betekenen, dan zijn de marketingmannen- en vrouwen aan zet. En die componeren dan zinnen als deze:

"De nieuwe FUJIFILM X100VI heeft alles wat je kent uit de X100 serie waar je van houdt, maar dan weer een stapje beter dan ooit tevoren. Het biedt een heerlijke, tastbare beeldervaring die op elk creatief moment onvergetelijke inhoud oplevert."

Pure onzin natuurlijk. 'Een tastbare beeldervaring'. 'Op elk creatief moment'. 'Onvergetelijke inhoud'. Ja, dat laatste zeker: daarom maak je ook die foto - kun je altijd weer terugkijken. Vreselijk, dit soort onzin. Gewoon een mooie, goeie camera. Waar ik overigens geen enkele belangstelling voor heb. De X-T4 voldoet ruimschoots aan al mijn behoeften.

23 februari 2024

Uit het programma van de PVV [14]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Verbod op het dragen van islamitische hoofddoekjes in overheidsgebouwen inclusief de Staten-Generaal.

Sommige mensen zien het dragen van islamitische hoofddoekjes als een religieus symbool dat in lijn is met de vrijheid van godsdienst en het recht op individuele expressie. Voor hen zou een verbod onredelijk en een schending van deze fundamentele rechten zijn.

Aan de andere kant kunnen er argumenten worden gegeven voor het instellen van een dergelijk verbod. Sommige mensen kunnen van mening zijn dat het dragen van religieuze symbolen in overheidsgebouwen de scheiding tussen religie en staat in gevaar kan brengen. Ze kunnen beweren dat het belangrijk is om neutraal en onpartijdig over te komen als vertegenwoordigers van de overheid.

Als er zo'n verbod zou worden ingesteld, is het belangrijk om consistent te zijn en het gelijkheidsbeginsel toe te passen. Als er een verbod op islamitische hoofddoekjes zou zijn, zou dit ook moeten gelden voor andere religieuze kledingstukken om discriminatie te voorkomen. Dit zou kunnen betekenen dat er een verbod komt op het dragen van bijvoorbeeld kruisjes, keppeltjes of tulbanden in overheidsgebouwen.

22 februari 2024

Fietsroute Grenspark Kalmthoutse Heide

De route is iets meer dan dertig km, maar met er naartoe en terug fietste ik 53 km. Met accu, in de laagste stand. We hebben niet de normale februaritemperaturen, dus ik dacht: rijden maar, op deze mooiste dag van de week (dinsdag 20 februari jl.). 

Wat vooral opvalt zijn de enorme hoeveelheden water die je hier en daar tegenkomt. Bossen zijn op veel plekken praktisch onbegaanbaar!

20 februari 2024

Aanleg transportleiding voor drinkwater

Tussen Wouw en de Wouwse Plantage wordt gewerkt aan de aanleg van enorme watertransportleidingen. Dat geeft een hoop blubber, en bij kruisingen met wegen en fietspaden de nodige overlast. Maar, zonder drinkwater is ook geen optie. Veel Brabantse waterleidingen zijn in de jaren vijftig aangelegd. En nu aan vernieuwing toe: wie weet heeft dit hier ook mee te maken. 

Hieronder en op de volgende pagina nog enkele beelden van vandaag.


16 februari 2024

Uit het programma van de PVV [13]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

De Nederlandse grensbewaking wordt in ere hersteld.


Sinds de oprichting van de Europese Unie (EU) zijn de binnengrenzen tussen de meeste lidstaten open, wat betekent dat er normaal gesproken geen grenscontroles zijn. Dit wordt in het Schengenverdrag geregeld. Het herstellen van de Nederlandse grensbewaking zou strijdig zijn met de principes van de Schengenovereenkomst.

Er zijn momenten waarop lidstaten onder bepaalde omstandigheden tijdelijke grenscontroles mogen uitvoeren. Bijvoorbeeld in het geval van terroristische dreigingen, grote evenementen of ongecontroleerde migratie.

Wordt mijn lidmaatschapsbijdrage goed besteed?

Ja hoor, daar is ze weer. De baas van de ANWB, in de Kampioen. Nee, dat heet geen baas meer, of directeur, maar CEO. Betaalt beter. Maar waar staat die 'N' in ANWB dan voor? Ergernisje één.

Ergernisje twee heeft een financiële achtergrond. De CEO, bescheidenheid is haar vreemd, wil graag groot in elk nummer van de Kampioen staan. Geen pasfoto die best een jaar mee kan, nee, mevrouw ten voeten uit. Er komen een fotograaf, een visagist en een stylist aan te pas. En mevrouw is er vast minstens een halve dag mee zoet. Allemaal betaald uit de bijdragen van de leden. 

Inhoudelijk zou een en ander nog rechtgezet kunnen worden. Maar helaas: ergernisje drie. De helft van de tekst gaat over het dromen over en boeken van de zomervakantie, de tweede helft over de plannen die de ANWB wil doorgeven als er een nieuw kabinet aantreedt. Maar dan zijn we al weer twee CEO-foto's verder. Misschien wel drie.