28 februari 2024

Nieuwe Fuji camera: marketingonzin troef


Altijd fijn, de aankondiging van een nieuwe camera. Zeker als deze zinvolle verbeteringen bevat. Als dat het geval is, is dat voor mij een reden om deze aan te schaffen. Als de verbeteringen niet veel betekenen, dan zijn de marketingmannen- en vrouwen aan zet. En die componeren dan zinnen als deze:

"De nieuwe FUJIFILM X100VI heeft alles wat je kent uit de X100 serie waar je van houdt, maar dan weer een stapje beter dan ooit tevoren. Het biedt een heerlijke, tastbare beeldervaring die op elk creatief moment onvergetelijke inhoud oplevert."

Pure onzin natuurlijk. 'Een tastbare beeldervaring'. 'Op elk creatief moment'. 'Onvergetelijke inhoud'. Ja, dat laatste zeker: daarom maak je ook die foto - kun je altijd weer terugkijken. Vreselijk, dit soort onzin. Gewoon een mooie, goeie camera. Waar ik overigens geen enkele belangstelling voor heb. De X-T4 voldoet ruimschoots aan al mijn behoeften.

23 februari 2024

Uit het programma van de PVV [14]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Verbod op het dragen van islamitische hoofddoekjes in overheidsgebouwen inclusief de Staten-Generaal.

Sommige mensen zien het dragen van islamitische hoofddoekjes als een religieus symbool dat in lijn is met de vrijheid van godsdienst en het recht op individuele expressie. Voor hen zou een verbod onredelijk en een schending van deze fundamentele rechten zijn.

Aan de andere kant kunnen er argumenten worden gegeven voor het instellen van een dergelijk verbod. Sommige mensen kunnen van mening zijn dat het dragen van religieuze symbolen in overheidsgebouwen de scheiding tussen religie en staat in gevaar kan brengen. Ze kunnen beweren dat het belangrijk is om neutraal en onpartijdig over te komen als vertegenwoordigers van de overheid.

Als er zo'n verbod zou worden ingesteld, is het belangrijk om consistent te zijn en het gelijkheidsbeginsel toe te passen. Als er een verbod op islamitische hoofddoekjes zou zijn, zou dit ook moeten gelden voor andere religieuze kledingstukken om discriminatie te voorkomen. Dit zou kunnen betekenen dat er een verbod komt op het dragen van bijvoorbeeld kruisjes, keppeltjes of tulbanden in overheidsgebouwen.

22 februari 2024

Fietsroute Grenspark Kalmthoutse Heide

De route is iets meer dan dertig km, maar met er naartoe en terug fietste ik 53 km. Met accu, in de laagste stand. We hebben niet de normale februaritemperaturen, dus ik dacht: rijden maar, op deze mooiste dag van de week (dinsdag 20 februari jl.). 

Wat vooral opvalt zijn de enorme hoeveelheden water die je hier en daar tegenkomt. Bossen zijn op veel plekken praktisch onbegaanbaar!

20 februari 2024

Aanleg transportleiding voor drinkwater

Tussen Wouw en de Wouwse Plantage wordt gewerkt aan de aanleg van enorme watertransportleidingen. Dat geeft een hoop blubber, en bij kruisingen met wegen en fietspaden de nodige overlast. Maar, zonder drinkwater is ook geen optie. Veel Brabantse waterleidingen zijn in de jaren vijftig aangelegd. En nu aan vernieuwing toe: wie weet heeft dit hier ook mee te maken. 

Hieronder en op de volgende pagina nog enkele beelden van vandaag.


16 februari 2024

Uit het programma van de PVV [13]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

De Nederlandse grensbewaking wordt in ere hersteld.


Sinds de oprichting van de Europese Unie (EU) zijn de binnengrenzen tussen de meeste lidstaten open, wat betekent dat er normaal gesproken geen grenscontroles zijn. Dit wordt in het Schengenverdrag geregeld. Het herstellen van de Nederlandse grensbewaking zou strijdig zijn met de principes van de Schengenovereenkomst.

Er zijn momenten waarop lidstaten onder bepaalde omstandigheden tijdelijke grenscontroles mogen uitvoeren. Bijvoorbeeld in het geval van terroristische dreigingen, grote evenementen of ongecontroleerde migratie.

Wordt mijn lidmaatschapsbijdrage goed besteed?

Ja hoor, daar is ze weer. De baas van de ANWB, in de Kampioen. Nee, dat heet geen baas meer, of directeur, maar CEO. Betaalt beter. Maar waar staat die 'N' in ANWB dan voor? Ergernisje één.

Ergernisje twee heeft een financiële achtergrond. De CEO, bescheidenheid is haar vreemd, wil graag groot in elk nummer van de Kampioen staan. Geen pasfoto die best een jaar mee kan, nee, mevrouw ten voeten uit. Er komen een fotograaf, een visagist en een stylist aan te pas. En mevrouw is er vast minstens een halve dag mee zoet. Allemaal betaald uit de bijdragen van de leden. 

Inhoudelijk zou een en ander nog rechtgezet kunnen worden. Maar helaas: ergernisje drie. De helft van de tekst gaat over het dromen over en boeken van de zomervakantie, de tweede helft over de plannen die de ANWB wil doorgeven als er een nieuw kabinet aantreedt. Maar dan zijn we al weer twee CEO-foto's verder. Misschien wel drie.


09 februari 2024

Uit het programma van de PVV [12]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

7 februari 2024
Intussen weten we dat Wilders dit soort beweringen allemaal heeft ingeslikt. Als kiezersbedrog nog niet bestond dan zou Wilders het nu hebben uitgevonden. Want waarom stemden zoveel mensen op hem? Juist, immigratie.
Intussen weten we ook dat Pieter Omtzigt is gestopt met het onderhandelen over een te vormen regering. Goed nieuws dus! 

---

Ons mooie Nederland is door de voortdurende asieltsunami en massa-immigratie zwaar afgetakeld.

Het standpunt dat het mooie Nederland is afgetakeld door de voortdurende asieltsunami en massa-immigratie is een persoonlijk standpunt en kan dus door verschillende mensen verschillend worden ervaren. Het is echter belangrijk om de context en verschillende perspectieven te overwegen bij het beantwoorden van deze vraag.

Immigratie heeft zeker voordelen. Het kan bijdragen aan economische groei en welvaart, aangezien migranten nieuwe vaardigheden, kennis en ervaringen met zich meebrengen. Ze kunnen het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren opvullen en bijdragen aan een dynamische en diverse samenleving. Immigranten kunnen ook culturele en sociale verrijking brengen, waardoor de samenleving meer pluralistisch en inclusief wordt.

07 februari 2024

Eerste Autoweek Campers van dit jaar nu verkrijgbaar

Het eerste nummer van Autoweek Campers ligt nu in de winkel - en de mensen met een abonnement ontvingen het al thuis. In dit nummer mocht ik weer acht pagina's vullen. 
Zoals steeds begint dit nummer met de rubriek Start, waarin ik het campernieuws samenvat. Nieuwe modellen en andere info die camperbezitters willen zien en lezen.

05 februari 2024

Het einde van de dierentuin is in zicht

In diergaarde Blijdorp hangt ergens een verzameling foto’s van de dierentuin toen – jaren dertig en zelfs ouder – en de dierentuin nu, zoveel mogelijk op dezelfde plek. Je ziet dan zaken die nu als volkomen onaanvaardbaar worden beschouwd. Ik herinner me zelf aangeklede chimpansees in diergaarde Blijdorp die aan tafel zitten te eten. Ara’s en kaketoes op een standaard, gelewiekt en met een ketting om een poot. Beertjes waarmee door een verzorger hand in hand wordt gelopen. Een verzorger stoer tussen twee olifanten En nog veel meer ‘ellende’.

Nu vinden we het ‘vermenselijken’ van wilde dieren ongepast. Wilde dieren zijn al enige tijd niet meer toegestaan in Nederlandse circussen. Dat compenseren ‘we’ dan wel weer met hondjes met een jasje en viervoeters in kinderwagentjes, maar dit terzijde.

02 februari 2024

Uit het programma van de PVV [11]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

De afgelopen tien jaar ging er zo’n 50 miljard euro Nederlands belastinggeld naar ontwikkelingshulp en de Derde Wereld is er amper iets mee opgeschoten. Ons geld verdween voor een groot deel in de diepe zakken van Afrikaanse machthebbers. We moeten direct stoppen met ontwikkelingshulp.


Het is belangrijk om te erkennen dat het beoordelen van de effectiviteit van ontwikkelingshulp complex is en afhangt van vele factoren. Hoewel sommige kritiekpunten op ontwikkelingshulp legitiem kunnen zijn, is het te simplistisch om te stellen dat de Derde Wereld er amper iets mee is opgeschoten en dat geld voornamelijk verdwijnt in de zakken van Afrikaanse machthebbers.

Ontwikkelingshulp heeft daadwerkelijk bijgedragen aan positieve veranderingen. Het heeft miljoenen mensen geholpen toegang te krijgen tot onderwijs, gezondheidszorg en basisdiensten. Het heeft bijgedragen aan economische groei en armoedebestrijding in sommige landen. Daarnaast hebben internationale hulpinspanningen geleid tot de verbetering van infrastructuur, landbouwpraktijken en technologische ontwikkelingen.

Natuurlijk zijn er uitdagingen en tekortkomingen bij ontwikkelingshulp. Corruptie kan een probleem zijn in sommige regio's, waarbij geld in verkeerde handen terechtkomt. Maar het is belangrijk om te benadrukken dat er maatregelen en mechanismen zijn geïntroduceerd om dit tegen te gaan, zoals transparantie-eisen en betere beheersystemen.

01 februari 2024

Slikken van de Heen en Brouwersdam

Slikken van de Heen is een gebied in Zeeland met veel afwisseling in landschapstypes, flora en fauna. Het gebied bestaat uit voormalige zandplaten, slikken en schorren. Door het afsluiten van de Philipsdam in 1987 zijn de gebieden drooggevallen en ontzilt. Het bestaat uit een halfopen landschap, waarin bosrijke delen en open gedeelten elkaar afwisselen. De variatie in het gebied wordt bevorderd door begrazing met grote grazers: rode geuzen, wisenten en koniks. Tijdens mijn wandeling op 1 februari jl. zag ik alleen de wisenten helaas niet.

De rode geus, één van de drie grote grazers in dit gebied. Goed beschermd tegen het Hollandse klimaat: 's winters een dikkere vacht dan 's zomers.

31 januari 2024

Kasteel van Wouw

Heeft Wouw een kasteel? Nou, was dat maar waar. Wouw had ooit een kasteel, maar daarvoor moeten we enkele eeuwen terug in de tijd. Vijftiende eeuw, dat was zo'n beetje de periode waarin het werd gebouwd. In de zestiende eeuw brachten onder meer Karel de Vijfde, Erasmus en Philips de Tweede een bezoek aan het Kasteel van Wouw. Deze week deed ik het, samen met de hond die in het gezin van mijn dochter in Wouw woont.

Het Kasteel van Wouw was ooit het grootste van Nederland. Met een belangrijke militaire functie. Niet zo gek dus dat hier het oudste vuurwapen van Nederland door archeologen is gevonden. Nog tot 9 februari te zien in het Tongerlohuys in Roosendaal, waartoe Wouw behoort.

Uitzicht op een begraafplaats

Niet iedereen heeft 'groene vingers', niet iedereen houdt van tuinieren. Zelf ben ik blij dat ik vanaf begin dit jaar niet eens meer beschik over een tuin: een bescheiden balkon is alles dat ik hoef 'te onderhouden'. 

Maar als je een tuin hebt, dan zou ik deze toch wel 'groen' willen zien. Ik begrijp werkelijk niet waarom mensen hun tuin als een begraafplaats (laten) inrichten. Misschien met de bedoeling er ooit zelf te gaan liggen?

In Wouw kom je diverse van deze grafzerken tegen. Kan me niet voorstellen dat iemand dit mooi vindt... Er is wel één troost: het voorkomt niet de opvang van water. Dat doen de mensen die hun tuin helemaal betegelen. "Kom jij dan het onderhoud doen?", reageerde iemand ooit toen ik daar een opmerking over maakte. Nee natuurlijk. Maar let op: ik kom je ook niet helpen als je huis straks onder water staat door overvloedige regenval. 


26 januari 2024

Uit het programma van de PVV [10]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Schoolkinderen worden geïndoctrineerd met klimaatactivisme, genderwaanzin en met een gevoel van schaamte over de geschiedenis van ons land. Wij willen onderwijs dat vrij is van politiek activisme. Dat betekent dat wij islamitisch onderwijs geen plek in ons bestel geven en daarom verbieden.

Ik begrijp dat de PVV bezorgd is over de mogelijke indoctrinatie van schoolkinderen en het belang van onderwijs dat vrij is van politiek activisme. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het verbieden van een specifieke vorm van onderwijs, zoals islamitisch onderwijs, in strijd is met de principes van vrijheid van onderwijs en gelijke behandeling.

In Nederland hebben ouders het recht om te kiezen welk type onderwijs zij voor hun kinderen willen, mits aan bepaalde wettelijke kwaliteits- en onderwijsnormen wordt voldaan. Dit geldt ook voor islamitische scholen. Het is echter van belang dat scholen neutraal en objectief onderwijs aanbieden en dat eventuele extremistische elementen of politiek activisme buiten de schoolmuren blijven.

Als ouders zich zorgen maken over specifieke aspecten van het onderwijs, zoals klimaatactivisme, genderwaanzin of de geschiedenis van het land, kun je dit bespreken met onderwijsautoriteiten en lokale politici. Het is mogelijk om veranderingen of aanpassingen voor te stellen die ervoor zorgen dat het onderwijs een gebalanceerde en objectieve benadering biedt van deze onderwerpen.

19 januari 2024

Uit het programma van de PVV [9]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

De financiering van de NPO wordt geheel beëindigd.

Argumenten voor het behoud van financiering:
  • Pluralisme: Het behoud van publieke omroepen kan bijdragen aan mediapluralisme en diversiteit van meningen. Ze bieden verschillende perspectieven en geven minderheden en stem aan ondervertegenwoordigde groepen.
  • Onafhankelijkheid: Publieke omroepen kunnen een zekere onafhankelijkheid waarborgen, omdat ze niet volledig afhankelijk zijn van commerciële belangen. Dit kan belangrijk zijn om objectieve en kritische berichtgeving te behouden.
  • Kwaliteit: De financiering van de NPO kan zorgen voor programma's van hoge kwaliteit die anders wellicht niet gemaakt zouden worden. Dit kan bijdragen aan een rijk en divers medi landschap.
Kortom: radio luisteren en tv kijken met louter door commercie gestuurde programma's... ach, moet ik dat uitleggen? Wel eens een film gekeken op een commerciële zender?

12 januari 2024

Uit het programma van de PVV [8]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Steeds weer krijgt dezelfde groep mensen z’n zin: hoogopgeleid Nederland. Die is in overweldigende mate georiënteerd op D66 en GroenLinks en andere links-liberalen. Met allemaal dezelfde ideeën over de EU, massa immigratie en klimaat. Daarom wordt onze soevereiniteit weggeven aan Brussel, ons land volgebouwd met windmolens en puilt Nederland uit van AZC’s. De rest mag wel belasting betalen, maar niet meepraten. De elite regeert.


Het is moeilijk om te zeggen of dit beeld helemaal klopt, omdat het gebaseerd lijkt te zijn op persoonlijke perceptie en generalisaties. Het is waar dat hoger opgeleide mensen vaak meer politiek betrokken zijn en zich vaker aangetrokken voelen tot linkse of liberale partijen zoals D66 en GroenLinks/PvdA. Deze groep kan ook bepaalde opvattingen hebben over de EU, immigratie en klimaatverandering.

Het idee dat alleen deze groep mensen invloed heeft en dat de rest van de samenleving geen inspraak heeft, is echter een generalisatie die geen recht doet aan de diversiteit van gedachten en opvattingen in Nederland. Het is belangrijk om te erkennen dat er verschillende stemmen en perspectieven zijn binnen elke politieke oriëntatie en dat het politieke landschap in Nederland veel meer partijen en ideeën omvat dan alleen D66, GroenLinks en links-liberalen.

Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat beleidsbeslissingen, zoals het al dan niet toetreden tot de EU, de bouw van windmolens en de plaatsing van AZC's, het resultaat zijn van politieke processen en democratische besluitvorming. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op deze beslissingen en het is onjuist om te beweren dat alleen een specifieke groep mensen beslist en de rest van de bevolking buitensluit.

05 januari 2024

Uit het programma van de PVV [7]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

De Klimaatwet, het Klimaatakkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder. Geen miljardenverspilling aan zinloze klimaathobby’s, maar meer geld voor onze mensen. Geen windturbines, geen zonneparken.


Leg deze vraag voor aan honderd deskundigen en zeker 99 zullen er zeggen: Ja, klimaatmaatregelen in Nederland zijn zeker nodig. Nederland staat voor grote uitdagingen met betrekking tot klimaatverandering en de gevolgen daarvan, zoals stijgende zeespiegel, toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden en veranderingen in de agrarische sector. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is van essentieel belang om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de impact van klimaatverandering te beperken. Bovendien heeft Nederland internationale verplichtingen om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen. Klimaatmaatregelen zijn daarom nodig om de toekomstige leefbaarheid en duurzaamheid van Nederland te waarborgen.

Je kunt natuurlijk zeggen dat die ene deskundige die iets anders beweert het bij het rechte eind heeft. Maar hoe groot denk je dat de kans is dat de andere 99 deskundigen er allemaal naast zitten?

02 januari 2024

Autoweek Campers: mijn bijdragen dit keer

De nieuwste Autoweek Campers is al even uit, maar overal nog goed verkrijgbaar, heb ik gezien. De abonnees ontvingen het nummer ruim voor de kerst in huis.

Mijn bijdrage voorin de uitgave was  uiteraard, zoals in elk nummer, het campernieuws (vier pagina's).

Ook in elk nummer ten minste één portret in de serie Mijn camper en ik. Dit keer van een stel - Cor en Judith - dat zich afvroeg of ze eigenlijk wel camperaars zijn. Want ze staan de meeste tijd stil op een camping in Spanje.

01 januari 2024

Het was een bewogen jaar

Wat een jaar was 2023. Goed nieuws en slecht nieuws. In willekeurige volgorde. Het overlijden van mijn schoonmoeder (92) en daarna haar zus (93). Ons jaar in de camper, in afwachting van ons nieuwe huis. Dochter R. werd 40 jaar. Zoon R. trouwde. Het gezin van dochter R. was honderd jaar bij elkaar: vader, twee kinderen en dochter. Dochter R. werd behalve GZ-psycholoog en orthopedagoog ook nog psychotherapeut. Zoon R. kreeg een nieuwe baan, weer in zijn woonplaats Amsterdam. Ons nieuwe huis werd opgeleverd, op 5 januari trekken wij er in. Kleinzoon T. gaat naar het voortgezet onderwijs. Oorlogen in Oekraïne en in de Gazastrook. En nog op meer plekken, die minder aandacht krijgen maar vaak niet minder verschrikkelijk zijn. De uitslag van de verkiezingen, die een ruk naar rechts betekenen en slecht nieuws zijn voor Nederland als humanitair land en voor het klimaat. Ons 50-jarig huwelijk, en de feestweek die zoon R. voor ons organiseerde in Langbroek.

Op naar 2024. Aan voorspellen doe ik niet. Maar ik hoop dat Oekraïne een doorbraak weet te creëren, dat Israël inziet wat ze fout doen, dat Wilders geen premier wordt en dat er nieuwe verkiezingen komen met een uitslag die voor onze toekomst heel veel beter is. 


G E L U K K I G  N I E U W J A A R !

Carbid schieten in Dwingeloo


29 december 2023

Uit het programma van de PVV [6]

De echte cijfers
In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Van alle woningen die de komende jaren bijgebouwd zullen worden, is maar liefst 75% bedoeld voor migranten. Dat is complete waanzin. Tegen het opengrenzenbeleid en de enorme bevolkingsgroei valt simpelweg niet op te bouwen!


De voor de hand liggende gedachte bij het lezen van de bewering is dat de komende jaren drie van de vier te bouwen woningen zijn bedoeld voor migranten. Dat is niet juist.

Als het zo is dat de PVV zich met het gebruik van het werkwoord ‘bijbouwen’ alleen richt op de woningbouw die te maken heeft met de bevolkingsgroei is de bewering niet per se onwaar. Als de migranten komen zoals door minister De Jonge genoemd, zullen ze ergens moeten wonen. Er is geen exact percentage te geven, maar het gaat in elk geval om een fors aandeel.

Deze factcheck is voorgelegd aan de PVV. Daar is niet op gereageerd.
De volledige uitleg: https://www.bndestem.nl/politiek/factcheck-bouwen-we-voornamelijk-voor-migranten-zoals-geert-wilders-beweert~a998d13d/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

Deze factcheck is uitgevoerd in het kader van de gezamenlijke factcheckmarathon van het AD, de aangesloten regiotitels, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023.

22 december 2023

Uit het programma van de PVV [5]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Digitale schandpaal voor daders van geweld- en zedenmisdrijven.

Een van de belangrijkste aspecten van een volwassen samenleving is het rechtssysteem, dat gebaseerd is op het principe van onschuldigheid totdat het tegendeel bewezen is. Het is de taak van de rechterlijke macht om te oordelen over schuld en straf, en niet van het publiek. Het publiekelijk vernederen van daders kan leiden tot een situatie waarin mensen ten onrechte worden veroordeeld of waarin zij onredelijk zwaar gestraft worden buiten de juridische kaders om.

Daarnaast kan het aan de digitale schandpaal nagelen van daders leiden tot een vorm van online 'lynchjustitie'. Het kan leiden tot een sfeer van wraak en vergelding, waarbij mensen het recht in eigen hand nemen zonder een eerlijk proces. Dit kan leiden tot onnodige schade aan het leven en de reputatie van een persoon.

Aan de andere kant zijn er ook enkele argumenten die pleiten voor het publiekelijk bekendmaken van misdaad. Het kan bijvoorbeeld afschrikwekkend werken en potentiële daders ontmoedigen. Bovendien kan het slachtoffers een gevoel van gerechtigheid geven en hen helpen bij het verwerken van de gevolgen van het misdrijf.

Het is echter belangrijk om te erkennen dat er alternatieve methoden zijn om rechtvaardigheid te zoeken zonder het risico van publieke vernedering. Het rechtssysteem zou moeten streven naar transparantie en slachtofferondersteuning, zonder de noodzaak van publieke schandpaal-methoden.

Kortom, het aan de digitale schandpaal nagelen van daders van misdrijven past niet goed in een volwassen samenleving die gebaseerd is op principes van rechtvaardigheid en eerlijke rechtsgang. Het kan leiden tot onnodige schade en het risico van onterechte veroordelingen. In plaats daarvan moet het rechtssysteem zich richten op transparantie, slachtofferondersteuning en het nastreven van gerechtigheid binnen de bestaande juridische kaders.

18 december 2023

Lezen - wie geeft nog het goede voorbeeld?

Interessant stuk van Auke Abma, docent Nederlands.

Kelderende leesvaardigheid is geen onderwijsprobleem, maar een maatschappelijk probleem

Op school is de leesarmoede niet op te lossen. Kinderen hebben heel goed door dat om mee te doen in deze maatschappij je niet moet kunnen lezen, maar op je telefoon moet zitten.
In 5 havo moeten mijn leerlingen een dichtbundel kiezen waar ze een blog over schrijven en die vervolgens in de klas presenteren. Veel van die presentaties beginnen met: ‘Toen ik op zoek ging naar een dichtbundel verwezen mijn ouders me naar mijn opa en oma’, maar geen enkele keer met: ‘Toen ik op zoek ging naar een dichtbundel, vond ik deze in onze boekenkast’.

Het zijn niet alleen de kinderen die minder lezen maar ook hun ouders en vrijwel alle andere volwassenen die in hun omgeving op hun smartphone zitten en naar podcasts luisteren.
Ouders die hun kind stil willen krijgen om zelf ongestoord achter hun scherm te kunnen, zetten het achter een tablet in plaats van een boek te pakken en het voor te lezen. Op hun 8ste krijgen kinderen dan hun eigen smartphone, waarna ze in hun puberteit gemiddeld meer dan 4 uur per dag op TikTok zitten naast de hobby’s en sporten die beoefend moeten worden. Vanaf hun 15de komt daar een bijbaan bij. Thuis is er noch de mogelijkheid noch de tijd om te lezen.

17 december 2023

Kerstconcert in nieuwe woonplaats

Vanuit ons nieuwe appartement in Wouw is het maar een paar minuten lopen naar de Lambertuskerk, waar vandaag een kerstconcert plaatsvond. Het - aangevulde - Lambertuskoor, dirigent Meike Warmoeskerken, tenor Carel Jan Reuver en organist Janno den Engelsman zorgden voor een mooie muzikale middag in een al even mooie kerk. Die, vernam ik vandaag, in 2025 verder wordt gerenoveerd (het middenschip). 

Met een late middagzon en de muziek van Mendelssohn, Händel, Holst en anderen werd het een heerlijke middag. Gelukkig was het niet te koud in de kerk. Een aangename verrassing voor mij was de klank van het koororgel, dat tot enkele maanden geleden nog in In den Wouwdfluit stond. Loes Walraven besloot, na het overlijden van haar echtgenoot Jan, het orgel aan de kerk te schenken. En daar komt het nu prachtig tot z'n recht. 

16 december 2023

Adobe in overtreding

[Bron: Villamedia]
Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) daagt softwaregigant Adobe voor de rechter omdat die in het geheim persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders zou verzamelen en delen met bedrijven in de onlineadvertentiemarkt. Adobe moet hiermee stoppen en de miljoenen Nederlanders voor hun schade vergoeden, stelt de stichting.
Het bedrijf zou dit doen door cookies te plaatsen op sites van onder meer KPN, TUI, Douglas en de Belastingdienst. Ook zou het via de mobiele apps van onder meer Marktplaats, Buienradar en Ziggo GO persoonsgegevens verzamelen. Daarvoor zou Adobe toestemming nodig moeten hebben.

Dat heeft het volgens SDBN niet, onder meer omdat Adobe de cookies soms al plaatst voordat je als gebruiker een keuze hebt gemaakt of je dat wel wil.

15 december 2023

Uit het programma van de PVV [4]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Onze politie wordt niet meer gehinderd door politiek correcte korpschefs die vooral bezig zijn met inclusie en diversiteit. Korpschefs moeten - net als burgemeesters - door de burger worden gekozen.

Of het wenselijk is om politiechefs door het volk te laten kiezen, is een kwestie van persoonlijke opvattingen. Het zou kunnen leiden tot meer directe betrokkenheid van de bevolking bij de beslissingen die de politiechef neemt, maar het kan ook voor politieke spanningen zorgen. Bovendien is het belangrijk om ervoor te zorgen dat politiechefs in staat zijn om onafhankelijk en professioneel te opereren, zonder te worden beïnvloed door politieke overwegingen. Een verkiezingscampagne voor een politiechef: zie je dat voor je?
Nederland hanteert de trias politica. Deze driemachtenleer of scheiding der macht(en) is een theorie van de staatsinrichting waarin de staat opgedeeld is in drie organen die elkaars functioneren bewaken. De gebruikelijke verdeling kent een wetgevende macht die wetten opstelt, een uitvoerende macht die het dagelijks bestuur van de staat uitoefent volgens de geldige wet en een rechterlijke macht die deze uitvoering toetst aan de wet. Deze verdeling gaat terug op het werk van de Franse verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu, die met deze staatsinrichting een alternatief formuleerde voor het Franse absolutisme.