22 maart 2024

Uit het programma van de PVV [18]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Stoppen met kunst- en cultuursubsidies.

Het stoppen van kunst- en cultuursubsidies heeft verschillende nadelige gevolgen voor een samenleving. Hier zijn enkele voor de hand liggende gevolgen:

Verminderde culturele diversiteit: Kunst- en cultuursubsidies stellen kunstenaars en culturele instellingen in staat om diverse vormen van kunst en culturele expressie te creëren en te bevorderen. Zonder subsidies kan de culturele diversiteit afnemen, omdat kunstenaars mogelijk geen financiële middelen hebben om te experimenteren of minder conventionele vormen van kunst te ontwikkelen.

Toename van ongelijkheid: Kunst en cultuur kunnen toegankelijkheid bevorderen en verschillende groepen mensen met uiteenlopende achtergronden bereiken. Wanneer subsidies worden stopgezet, kunnen alleen diegenen die financieel in staat zijn om kunst te produceren of te consumeren, ermee bezig blijven. Dit kan leiden tot een toename van ongelijkheid en een gebrek aan representatie van minderheidsgroepen in de kunstwereld.
Beperking van artistieke vrijheid en innovatie: Kunst- en cultuursubsidies stellen kunstenaars in staat om te experimenteren, risico's te nemen en nieuwe artistieke vormen te verkennen. Als subsidies worden beëindigd, kan er een druk ontstaan om alleen commercieel haalbare kunst te produceren, wat de artistieke vrijheid en innovatie kan beperken. Kunstenaars kunnen zich genoodzaakt voelen om zich te richten op meer mainstream en commerciële vormen van kunst om in hun levensonderhoud te voorzien.

Economische gevolgen: Kunst- en cultuursubsidies dragen bij aan de economie door het scheppen van werkgelegenheid en het aantrekken van toerisme en investeringen. Het stopzetten van subsidies kan leiden tot het verlies van banen in de culturele sector en een afname van economische activiteit in verband met kunst en cultuur.

Verlies van cultureel erfgoed: Kunst- en cultuursubsidies kunnen ook worden gebruikt om cultureel erfgoed te behouden en te beschermen. Het stopzetten van subsidies kan leiden tot verwaarlozing van cultureel erfgoed en het verlies van belangrijke historische en culturele monumenten, tradities en praktijken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten