05 april 2024

Uit het programma van de PVV [20 en laatste]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.

Dit is de laatste van twintig afleveringen. Ik heb willen aantonen dat het programma van de PVV geen bijdrage levert aan een beter Nederland, een beter Europa en een betere toekomst.
Op weg naar de volgende verkiezingen!


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Nederland is geen islamitisch land. Onze eigen cultuur en seculiere wetten hebben altijd voorrang. 

De houding dat Nederland geen islamitisch land is en dat onze eigen cultuur en seculiere wetten voorrang hebben, kan op zichzelf geen bijdrage leveren aan een tolerante samenleving. Tolerantie houdt in dat we respect hebben voor de verschillende culturen, religies en overtuigingen binnen onze samenleving. Het betekent niet dat we onze eigen cultuur en waarden moeten vergeten, maar eerder dat we openstaan voor diversiteit en ruimte bieden voor het uiten van verschillende overtuigingen, zolang deze niet in strijd zijn met fundamentele rechten en vrijheden.

Een tolerante samenleving wordt gecreëerd door het bevorderen van gelijkheid, respect en begrip tussen alle bevolkingsgroepen, ongeacht hun religie, afkomst of overtuigingen. Dit kan worden bereikt door middel van educatie, dialoog, wetgeving en het beschermen van fundamentele rechten en vrijheden voor iedereen.

Het is belangrijk om een balans te vinden tussen het behouden van onze eigen cultuur en waarden en het bieden van ruimte en respect voor andere culturen en overtuigingen. Het promoten van een inclusieve samenleving waarin iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt, ongeacht hun achtergrond, draagt bij aan een tolerante samenleving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten