15 december 2023

Uit het programma van de PVV [4]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Onze politie wordt niet meer gehinderd door politiek correcte korpschefs die vooral bezig zijn met inclusie en diversiteit. Korpschefs moeten - net als burgemeesters - door de burger worden gekozen.

Of het wenselijk is om politiechefs door het volk te laten kiezen, is een kwestie van persoonlijke opvattingen. Het zou kunnen leiden tot meer directe betrokkenheid van de bevolking bij de beslissingen die de politiechef neemt, maar het kan ook voor politieke spanningen zorgen. Bovendien is het belangrijk om ervoor te zorgen dat politiechefs in staat zijn om onafhankelijk en professioneel te opereren, zonder te worden beïnvloed door politieke overwegingen. Een verkiezingscampagne voor een politiechef: zie je dat voor je?
Nederland hanteert de trias politica. Deze driemachtenleer of scheiding der macht(en) is een theorie van de staatsinrichting waarin de staat opgedeeld is in drie organen die elkaars functioneren bewaken. De gebruikelijke verdeling kent een wetgevende macht die wetten opstelt, een uitvoerende macht die het dagelijks bestuur van de staat uitoefent volgens de geldige wet en een rechterlijke macht die deze uitvoering toetst aan de wet. Deze verdeling gaat terug op het werk van de Franse verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu, die met deze staatsinrichting een alternatief formuleerde voor het Franse absolutisme.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten