12 januari 2024

Uit het programma van de PVV [8]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Steeds weer krijgt dezelfde groep mensen z’n zin: hoogopgeleid Nederland. Die is in overweldigende mate georiënteerd op D66 en GroenLinks en andere links-liberalen. Met allemaal dezelfde ideeën over de EU, massa immigratie en klimaat. Daarom wordt onze soevereiniteit weggeven aan Brussel, ons land volgebouwd met windmolens en puilt Nederland uit van AZC’s. De rest mag wel belasting betalen, maar niet meepraten. De elite regeert.


Het is moeilijk om te zeggen of dit beeld helemaal klopt, omdat het gebaseerd lijkt te zijn op persoonlijke perceptie en generalisaties. Het is waar dat hoger opgeleide mensen vaak meer politiek betrokken zijn en zich vaker aangetrokken voelen tot linkse of liberale partijen zoals D66 en GroenLinks/PvdA. Deze groep kan ook bepaalde opvattingen hebben over de EU, immigratie en klimaatverandering.

Het idee dat alleen deze groep mensen invloed heeft en dat de rest van de samenleving geen inspraak heeft, is echter een generalisatie die geen recht doet aan de diversiteit van gedachten en opvattingen in Nederland. Het is belangrijk om te erkennen dat er verschillende stemmen en perspectieven zijn binnen elke politieke oriëntatie en dat het politieke landschap in Nederland veel meer partijen en ideeën omvat dan alleen D66, GroenLinks en links-liberalen.

Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat beleidsbeslissingen, zoals het al dan niet toetreden tot de EU, de bouw van windmolens en de plaatsing van AZC's, het resultaat zijn van politieke processen en democratische besluitvorming. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op deze beslissingen en het is onjuist om te beweren dat alleen een specifieke groep mensen beslist en de rest van de bevolking buitensluit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten