26 januari 2024

Uit het programma van de PVV [10]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Schoolkinderen worden geïndoctrineerd met klimaatactivisme, genderwaanzin en met een gevoel van schaamte over de geschiedenis van ons land. Wij willen onderwijs dat vrij is van politiek activisme. Dat betekent dat wij islamitisch onderwijs geen plek in ons bestel geven en daarom verbieden.

Ik begrijp dat de PVV bezorgd is over de mogelijke indoctrinatie van schoolkinderen en het belang van onderwijs dat vrij is van politiek activisme. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het verbieden van een specifieke vorm van onderwijs, zoals islamitisch onderwijs, in strijd is met de principes van vrijheid van onderwijs en gelijke behandeling.

In Nederland hebben ouders het recht om te kiezen welk type onderwijs zij voor hun kinderen willen, mits aan bepaalde wettelijke kwaliteits- en onderwijsnormen wordt voldaan. Dit geldt ook voor islamitische scholen. Het is echter van belang dat scholen neutraal en objectief onderwijs aanbieden en dat eventuele extremistische elementen of politiek activisme buiten de schoolmuren blijven.

Als ouders zich zorgen maken over specifieke aspecten van het onderwijs, zoals klimaatactivisme, genderwaanzin of de geschiedenis van het land, kun je dit bespreken met onderwijsautoriteiten en lokale politici. Het is mogelijk om veranderingen of aanpassingen voor te stellen die ervoor zorgen dat het onderwijs een gebalanceerde en objectieve benadering biedt van deze onderwerpen.
Het is wel van belang om te streven naar een inclusieve samenleving waarin alle burgers de vrijheid hebben om hun overtuigingen en religie uit te oefenen, zolang ze de wet niet overtreden en de fundamentele waarden respecteren. Dit omvat ook het recht op onderwijs dat in lijn is met bepaalde religieuze overtuigingen, op voorwaarde dat het onderwijs niet gericht is op radicalisering of het schaden van de rechten van anderen.

De term 'genderwaanzin' wordt vaak gebruikt door mensen die kritisch staan tegenover bepaalde ontwikkelingen in de discussie rondom genderidentiteit en gendergelijkheid. Sommigen beweren dat er in Nederland een overdreven aandacht is voor gender en dat er sprake is van een 'genderwaanzin' omdat zij vinden dat deze discussie te ver gaat. De ervaringen van mijn eigen dochter - als behandelend psychotherapeut en GZ-psycholoog - gaan eerder in een te geringe aandacht voor deze knellende problematiek, die kinderen niet zelden tot suïcidaal gedrag brengt.

Gendergelijkheid is een belangrijk onderwerp in Nederland, waarbij de rechten en ervaringen van vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten worden besproken en aangepakt. Er zijn verschillende organisaties en initiatieven die zich inzetten voor gelijke rechten en kansen voor alle genders. 

Het is belangrijk om te onthouden dat er verschillende meningen en standpunten zijn over deze kwestie. De term 'genderwaanzin' wordt niet door iedereen gebruikt of erkend, en sommigen vinden het juist belangrijk dat er meer aandacht is voor gendergerelateerde thema's in Nederlandse samenleving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten