22 december 2023

Uit het programma van de PVV [5]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Digitale schandpaal voor daders van geweld- en zedenmisdrijven.

Een van de belangrijkste aspecten van een volwassen samenleving is het rechtssysteem, dat gebaseerd is op het principe van onschuldigheid totdat het tegendeel bewezen is. Het is de taak van de rechterlijke macht om te oordelen over schuld en straf, en niet van het publiek. Het publiekelijk vernederen van daders kan leiden tot een situatie waarin mensen ten onrechte worden veroordeeld of waarin zij onredelijk zwaar gestraft worden buiten de juridische kaders om.

Daarnaast kan het aan de digitale schandpaal nagelen van daders leiden tot een vorm van online 'lynchjustitie'. Het kan leiden tot een sfeer van wraak en vergelding, waarbij mensen het recht in eigen hand nemen zonder een eerlijk proces. Dit kan leiden tot onnodige schade aan het leven en de reputatie van een persoon.

Aan de andere kant zijn er ook enkele argumenten die pleiten voor het publiekelijk bekendmaken van misdaad. Het kan bijvoorbeeld afschrikwekkend werken en potentiële daders ontmoedigen. Bovendien kan het slachtoffers een gevoel van gerechtigheid geven en hen helpen bij het verwerken van de gevolgen van het misdrijf.

Het is echter belangrijk om te erkennen dat er alternatieve methoden zijn om rechtvaardigheid te zoeken zonder het risico van publieke vernedering. Het rechtssysteem zou moeten streven naar transparantie en slachtofferondersteuning, zonder de noodzaak van publieke schandpaal-methoden.

Kortom, het aan de digitale schandpaal nagelen van daders van misdrijven past niet goed in een volwassen samenleving die gebaseerd is op principes van rechtvaardigheid en eerlijke rechtsgang. Het kan leiden tot onnodige schade en het risico van onterechte veroordelingen. In plaats daarvan moet het rechtssysteem zich richten op transparantie, slachtofferondersteuning en het nastreven van gerechtigheid binnen de bestaande juridische kaders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten