23 februari 2024

Uit het programma van de PVV [14]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Verbod op het dragen van islamitische hoofddoekjes in overheidsgebouwen inclusief de Staten-Generaal.

Sommige mensen zien het dragen van islamitische hoofddoekjes als een religieus symbool dat in lijn is met de vrijheid van godsdienst en het recht op individuele expressie. Voor hen zou een verbod onredelijk en een schending van deze fundamentele rechten zijn.

Aan de andere kant kunnen er argumenten worden gegeven voor het instellen van een dergelijk verbod. Sommige mensen kunnen van mening zijn dat het dragen van religieuze symbolen in overheidsgebouwen de scheiding tussen religie en staat in gevaar kan brengen. Ze kunnen beweren dat het belangrijk is om neutraal en onpartijdig over te komen als vertegenwoordigers van de overheid.

Als er zo'n verbod zou worden ingesteld, is het belangrijk om consistent te zijn en het gelijkheidsbeginsel toe te passen. Als er een verbod op islamitische hoofddoekjes zou zijn, zou dit ook moeten gelden voor andere religieuze kledingstukken om discriminatie te voorkomen. Dit zou kunnen betekenen dat er een verbod komt op het dragen van bijvoorbeeld kruisjes, keppeltjes of tulbanden in overheidsgebouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten