15 september 2020

Prinsjesdag op papier

Derde dinsdag in september: Pinsjesdag. Maar anders dan ooit en natuurlijk besteden de landelijke kranten daar veel aandacht aan. Het is wel leuk om eens te vergelijken hoe Trouw en Volkskrant dat doen. 
De voorpagina van Trouw bevat één grote, staande foto van de plek waar vandaag de Troonrede wordt uitgesproken. Drie kaders bovenin met onderwerpen die verderop in de krant aan de orde komen. Helder, duidelijk. Al hadden die kaders van mij vandaag oranje mogen zijn. Vijf kolommen: twee gevuld met tekst uit één verhaal, drie kolommen gevuld met foto.
Hieronder: de Volkskrant. 


De voorpagina van de Volkskrant is veel 'rommeliger': één grote foto gemaakt op diezelfde pagina, de vaste rubriek 150 (woorden) onderaan en nog enkele illustratie-elementen. Plus een stukje tekst over twee kolommen en aankondigingen over 1,5 kolom. Stukken onrustiger dus. 

En dan hebben we nog de twee foto's, beide gemaakt op de plek waar de koning straks zijn Troonrede voorleest. Trouw kiest voor een staande foto, die laat zien hoe de stoelen staan (1,5 meter), maar ook iets van de omgeving toont. Verlichting, raam - duidelijk een kerkelijke omgeving. Zonlicht schijnt schuin door de ruimte.
De Volkskrant kiest voor een liggende opname, met alle aandacht voor alleen de afstand tussen de stoelen. De opname kan overal zijn gemaakt: misschien wel in een sporthal.

Conclusie
Kortom: wat mij betreft is Trouw in alle opzichten de mooier vormgegeven krant met ook - in elk geval vandaag - een betere fotokeuze. 

1 opmerking: