08 maart 2024

Uit het programma van de PVV [16]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Permanente bewoning van vakantiewoningen toestaan.

Zonder enige nuancering vakantiewoningen gaan gebruiken als 'gewone woning' klinkt sympathiek, maar levert uiteindelijk meer na- dan voordelen op. De nadelen op een rijtje.

Overbelasting van infrastructuur: Veel vakantiewoningen bevinden zich in kwetsbare gebieden met een beperkte infrastructuur die niet ontworpen is om een groter aantal mensen het hele jaar door te ondersteunen. Dit kan leiden tot overbelasting van wegen, watervoorziening, riolering en andere lokale voorzieningen (huisartsen bijvoorbeeld).
Verstoring van het lokale karakter: Permanent bewoonde vakantiewoningen kunnen het karakter van een gebied veranderen, waardoor het oorspronkelijke karakter en de cultuur van de gemeenschap verloren gaan. Dit kan de lokale levensstijl beïnvloeden en spanningen tussen permanente en tijdelijke bewoners veroorzaken.
Vermindering van beschikbare vakantiewoningen: Als vakantiewoningen permanent worden bewoond, kan dit de beschikbaarheid van betaalbare vakantieaccommodaties verminderen, waardoor toeristen moeilijker een plek kunnen vinden om te verblijven.

Het bepalen van de wenselijkheid van permanente bewoning van vakantiewoningen vereist een zorgvuldige afweging van deze factoren, evenals de specifieke omstandigheden en behoeften van het gebied in kwestie. Een evenwichtige aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de lokale gemeenschap, het behoud van de omgeving en de economische ontwikkeling kan het meest wenselijk zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten