01 maart 2024

Uit het programma van de PVV [15]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

---

Onze verzorgingsstaat wordt leeggezogen door niet-westerse profiteurs, voor wie wél alles tot in de puntjes wordt geregeld.

Het is belangrijk om te benadrukken dat mensen met verschillende achtergronden, waaronder niet-westerse individuen, bijdragen aan en profiteren van de Nederlandse verzorgingsstaat. Over het algemeen is het beeld dat mensen die in Nederland wonen en werken bijdragen aan sociale voorzieningen zoals belastingen en premies, en dat deze voorzieningen beschikbaar zijn voor iedereen in nood, ongeacht hun afkomst. Het idee dat niet-westerse individuen de verzorgingsstaat leegzuigen of bevoorrecht zijn, is een generalisatie die geen recht doet aan de diversiteit en complexiteit van de Nederlandse samenleving.

Het is belangrijk om realistisch, evenwichtig en met feitelijke informatie naar de Nederlandse samenleving te kijken. Terugvallen op generalisaties kan leiden tot het creëren van onjuiste stereotypen en kan schadelijk zijn voor sociale cohesie en harmonie. Een genuanceerde benadering is essentieel om een waarheidsgetrouw beeld te krijgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten