09 februari 2024

Uit het programma van de PVV [12]

In een serie wekelijkse blogberichtjes (vrijdagavond 21:30 uur) doe ik uit de doeken waar de PVV - de grootste politieke partij in de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging - voor staat. Althans, wat er in hun partijprogramma staat waarmee ze de verkiezingen van 2023 in zijn gegaan. Tegen het humaan behandelen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld, tegen milieumaatregelen, tegen vrijheid van onderwijs, voor Rusland en tegen hulp aan Oekraïne, voor discriminatie en dus ook: programmapunten die indruisen tegen onze grondwet. Waarvan de eerste regels al in 1798 werden vastgelegd.


Vet gedrukt: de letterlijke tekst uit het PVV verkiezingsprogramma.

7 februari 2024
Intussen weten we dat Wilders dit soort beweringen allemaal heeft ingeslikt. Als kiezersbedrog nog niet bestond dan zou Wilders het nu hebben uitgevonden. Want waarom stemden zoveel mensen op hem? Juist, immigratie.
Intussen weten we ook dat Pieter Omtzigt is gestopt met het onderhandelen over een te vormen regering. Goed nieuws dus! 

---

Ons mooie Nederland is door de voortdurende asieltsunami en massa-immigratie zwaar afgetakeld.

Het standpunt dat het mooie Nederland is afgetakeld door de voortdurende asieltsunami en massa-immigratie is een persoonlijk standpunt en kan dus door verschillende mensen verschillend worden ervaren. Het is echter belangrijk om de context en verschillende perspectieven te overwegen bij het beantwoorden van deze vraag.

Immigratie heeft zeker voordelen. Het kan bijdragen aan economische groei en welvaart, aangezien migranten nieuwe vaardigheden, kennis en ervaringen met zich meebrengen. Ze kunnen het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren opvullen en bijdragen aan een dynamische en diverse samenleving. Immigranten kunnen ook culturele en sociale verrijking brengen, waardoor de samenleving meer pluralistisch en inclusief wordt.

Dat gezegd hebbende, het is belangrijk om een gebalanceerd en gecontroleerd immigratiebeleid te voeren. Er zijn uitdagingen verbonden aan immigratie, zoals de integratie en sociale cohesie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat nieuwkomers de taal leren, werk vinden en bijdragen aan de samenleving. Daarbij moeten de economische en sociale impact van immigratie zorgvuldig worden afgewogen.

Of we behoefte hebben aan arbeidskrachten uit het buitenland is afhankelijk van de specifieke situatie en behoeften van de arbeidsmarkt. Er kunnen sectoren zijn die kampen met tekorten aan geschoolde arbeidskrachten, waarbij immigratie een mogelijke oplossing kan zijn. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat er een evenwicht is tussen het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten en het behoud van kansen voor de eigen bevolking.

Kortom, immigratie heeft zowel voordelen als uitdagingen. Een gebalanceerd immigratiebeleid kan bijdragen aan economische groei en diversiteit, maar moet ook rekening houden met sociale en culturele aspecten, evenals de behoeften van de arbeidsmarkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten